VZW Rotary Club Antwerpen Park

voorzitter en partner 2019-2020voorzitter en partner 2019-2020

Rotary Club Antwerpen-Park is part of Rotary. Members fully deploy for social purposes. Leden van RC-AP zetten zich volledig in voor sociale doeleinden. Le Club Antwerpen-Park fait parti du District 2170 et s'engage pour des actions sociales.

Op maandag 5 december 2016 werd op een algemene vergadering de club  van een  feitelijke vereniging omgevormd in een VZW.